Dostava

You are here:
  • trošak dostave ne obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i nije prikazan u košarici
  • trošak dostave bit će iskazan na posebnom dijelu internet stranice (Načini plaćanja i dostava)
  • trošak dostave također će biti iskazan u eletroničkoj pošti koju korisnik prima nakon izvršene narudžbe.
  • trošak dostave na području Republike Hrvatske izračunava se po kilaži paketa. Dostavu vrši HP (Hrvatska pošta) po važećem cjeniku, osim u slučaju kao naručitelj ne specificira dostavu drugom kurirskom službom.
  • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske (izuzev isporuke na otoke) je 3 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
  • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 7 radnih dana
  • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

Nositelj svih prava na internet stranici “artzumbur.hr” je Art zumbur d.o.o. (dalje u tekstu: Art zumbur). Art zumbur putem navedene stranice prodaje robu i usluge iz vlastitog prodajnog asortimana. Korištenjem usluge Internet trgovine i svih pridruženih stranica na Art zumbur.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Art zumbur internet trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja ugovora o prodaji na daljinu u smislu odredbe čl. 5. st. 1. toč. 27. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15) (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Art zumbur internet trgovine, i sastavni su dio svakog tako sklopljenog ugovora.

Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju se na poslovni odnos između kupca i tvrtke Art zumbur d.o.o, Andrije Hebranga 13, Zagreb, OIB: 13197076174, telefon. +385/14856-474, adresa elektroničke pošte: info@artzumbur.hr ili artzumbur@yahoo.com

Art zumbur poziva potrošače da se prije sklapanja ugovora o kupnji na daljinu, upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.

Art zumbur pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Niti jedna izmjena ili dopuna ovih Uvjeta neće imati za cilj niti može imati za faktični učinak umanjenje svih i/ili bilo kojih prava koja potrošač ima temeljem Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15), podzakonskih propisa donesenim na temelju njega, kao i svih mogućih naknadnih izmjena i dopuna tih propisa.

Art zumbur pridržava pravo ukidanja usluge prodaje na daljinu i/ili promjene sadržaja vlastite Internet trgovine kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Art zumbur internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, jer će one u cijelosti predstavljati autonomnu poduzetničku odluku Art zumbura. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Art zumbur pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge internet trgovine u svako doba bez obveze prethodne najave, uključivo i djelomičnu promjenu, ograničenje ili prestanak ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga pojedinim potrošačima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i u skladu s njihovom propisanom namjenom i uputama njihovih proizvođača.

Iako u najboljoj namjeri poduzima sve razumne mjere kako bi sve informacije objavljenje na mrežnom mjestu “Art zumbur.hr”, Internet trgovini i svim podstranicama bile točne, potpune i istinite, Art zumbur ne može jamčiti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na Art zumbur.hr. Art zumbur stoga zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda, te poziva potrošače da neposredno prije kupnje u izravnom kontaktu s Art zumburm i njegovim prodajnim predstavnicima putem nekog od komunikacijskih kanala navedenih u ovim Uvjetima, provjere određene karakteristike proizvoda kojeg žele kupiti na daljinu, a koje su im odlučne za taj proizvod, kako bi bili sigurni da kupuju upravo željeni artikl iz asortimana Art zumbur.

Art zumbur ne može jamčiti da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za takve moguće i nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Također, moguće su razlike između stvarnog proizvoda i njegove fotografije te opisanog proizvoda i njegove fotografije na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi i fotografije objavljene na Internet trgovini Art zumbur se redovito i detaljno provjeravaju.

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu tvrtke Art zumbur d.o.o za sklapanje Ugovora te korisnik Internet trgovine kao potrošač i kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i društva Art zumbur d.o.o. , a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Art zumbur internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta kao sredstva daljinske komunikacije u smislu odredbe čl. 5. st. 1. toč. 24. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15), s tim da proces naručivanja i kupnje može biti započet i/ili dovršen i drugim sredstvima daljinske komunikacije

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada potrošač prihvati ponudu na jedan od slijedećih načina:

  • odabirom plaćanja i dovršenjem (zaključenjem) narudžbe kao registrirani korisnik Art zumbur.hr,
  • odabirom plaćanja i dovršenjem (zaključenjem) narudžbe kao gost korisnik Art zumbur.hr,
  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem +385/1/4856-474 telefonske linije.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, potrošač je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će kupovati robu i usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu (aktivnu) e-mail adresu putem koje se s njim može komunicirati. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se i vezani su samo za jednu, fizičku ili pravnu, osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Potrošač kao korisnik Internet trgovine je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Art zumbur zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, izbrisati odnosno blokirati registraciju ili korisnički račun određenog potrošača – korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete koja bi mu tim povodom mogla nastati.

d) Nakon sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljena potvrda o sklopljenom Ugovoru sa svim podacima iz čl. 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu potrošača na jednostrani raskid Ugovora s priloženim obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 74. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15), koja će se dokumentacija smatrati informativnim obrascem iz čl. 61. st. istog zakona.

e) Potrošač može jednostrano raskinuti Ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Art zumbur o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka navedenog roka od 14 (četrnaest) dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Art zumbur d.o.o., Andrije Hebranga 13, 10000 Zagreb) ili elektroničkom poštom na info@artzumbur.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi koju je on odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed (dostavljena tj. predana), odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako potrošač jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Art zumbur zaprimi odluku potrošača o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je potrošač odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu. U slučaju da potrošač pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Art zumbur može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Potrošač je dužan robu predati ili je poslati na adresu Art zumbur d.o.o., Andrije Hebranga 13, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Art zumbur obavijestio o svojoj odluci da jednostrano raskine Ugovor. Izravne troškove povrata robe potrošač snosi sam. Art zumbur poziva potrošače da prije raskida Ugovora nazovu Art zumbur na broj telefona (01) 4856-474 ili se jave na info@artzumbur.hr kako bi im bio u detalje objašnjen postupak vraćanja robe.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju potrošač će biti obaviješten.

Ako je na izričit zahtjev potrošača izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, potrošač je dužan platiti iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Art zumbur o jednostranom raskidu Ugovora.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:

  • ugovor o uslugama u cijelosti ispunjen, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave upotrebljena na krivi način, loše / krivo održavana/korištena ili krivo skladištena.
  • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;

Glavne karakteristike proizvoda, način njegove uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljiva je u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave vidljiv je na drugim dijelovima stranice (Načini plaćanja i dostava). Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte potrošača navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u eurima (€) i hrvatskim kunama (HRK) . U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@artzumbur.hr ili na telefonski broj (01) 4856 474, kako bi se provjerilo je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj (01) 4856 474 ili (01) 3326 752 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Potrošač je dužan prilikom preuzimanja kupljene robe pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo potrošaču da odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je kupljeni proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Art zumburu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda u smislu Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanom obliku putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

  • na broj telefona: (01) 4856 474,
  • na adresu: Art zumbur d.o.o., Andrije Hebranga 13, 10000 Zagreb.

Art zumbur odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li Art zumburu to bilo poznato. Art zumbur odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Nedostatak postoji:

 1. ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 2. ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 3. ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 4. kad je prodavatelj predao proizvod koja nije jednak uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 5. ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi proizvoda, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima proizvoda (reklame, označavanje proizvoda i i dr.),
 6. ako je proizvod nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Art zumbur ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Potrošač je dužan obavijestiti Art zumbur o postojanju vidljivih nedostataka kupljene robe u roku od 2 (dva) mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od 2 (dvije) godine od prijelaza rizika na potrošača.

U slučaju opravdane reklamacije zbog nedostatka kupljenog proizvoda omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju te kupljene robe za koju izjavljuje reklamaciju kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Art zumbur vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Art zumbur.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ne oštečenoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Art zumbur, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list (takvi proizvodi bit će posebno označeni u katalogu Internet trgovine i u postupku naručivanja). Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati unutar jamstvenog roka da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Art zumbur prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Art zumbur prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

c) Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe). Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Nakon potvrde narudžbe, Art zumbur na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.

d) Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

Art zumbur se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Art zumbur internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Art zumbur može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Art zumburu.

Art zumbur će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga. Art zumbur prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Art zumbur internet trgovine bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Art zumbur prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Art zumbur će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Art zumbur internet trgovine od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Art zumbur će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Art zumbur ne bilježi broj korisnikove kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Art zumbur za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti korisnikove podatke.

Registracijom i kupovinom, kao i kupovinom bez registracije, potrošač daje suglasnost da ga Art zumbur u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanju određenog sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge Internet trgovine. Potrošač može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Art zumbur d.o.o.
Andrije Hebranga 13, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 13197076174
Upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 00722022 .
IBAN: HR892402006 1100467694 otvoren kod Erste Banka d.d.
Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kuna, plaćen u cijelosti.
Direktor: Metka Šetin